De Toddler en MIDI

In een MIDI configuratie kan de Toddler functioneren als ‘slave’. De Toddler reageert alleen op MIDI channel messages van het type: ‘program change’. MIDI kunt u gebruiken om van een afstand de Toddler op te dragen een fade-in van een vastgelegde scene te starten. Met een Remote preset controller kan de Toddler ook vanaf een afstand bediend worden.
Meer over MIDI-verbinding
Een MIDI-verbinding is een digitaal seriële elektronische verbinding in de vorm van een currentloop. 
Uitleg:
· ‘..... seriële elektronisch....’: het gaat hier om een tweedraadsverbinding waarbij de digitale data bit voor bit wordt verstuurd.
· ‘digitaal....current loop’: de berichten bestaan uit stroompulsen.

Aansluiten MIDI kabel op Toddler
De Toddler kan alleen MIDI-berichten ontvangen en bezit daartoe een MIDI-ingang. Deze MIDI-ingang bevindt zich aan de rechter zijkant. Het is pin 4&5 van de 5-polige DIN-connector waar ‘remote control’ boven staat. 
LET OP: de pinnen 1, 2 en 3 in het kabeldeel van de MIDI-kabel, aan de Toddler zijde, mogen niet zijn aangesloten. (behalve wanneer een ‘twisted pair’ kabel gebruikt wordt, dan moet pin 2 gebruikt worden om de ‘shielding’ van de twisted pair kabel aan te sluiten) MIDI kabels mogen niet langer dan 6 meter zijn.

Meer over MIDI-messages
In een systeem waarin meerdere apparaten door middel van een MIDI-verbinding met elkaar in contact staan is één apparaat meestal de MASTER. Dit apparaat bepaalt de werking van de andere apparaten (SLAVES). De MASTER verrstuurt MIDI-berichten waarin verschillende commando’s staan. In communicatieve zin wordt een slave in een MIDI-syteem een CHANNEL genoemd. Er zijn 16 verschillende channels mogelijk die worden genummerd van 1 t/m 16. Op een slave moet het dus mogelijk zijn een MIDI-channelnummer in te stellen. Het channelbegrip maakt het voor de MASTER mogelijk SLAVE-selectieve berichten te versturen. Een slave-selectief bericht heet bij MIDI een CHANNEL MESSAGE. In zo’n bericht staat altijd een channelnummer.

Channel-messages van het type: Program change
Het MIDI-protocol kent meerdere type CHANNEL MESSAGES. De Toddler (Toddler2 vanaf software versie 3.2) reageert alleen op het type PROGRAM CHANGE. Zo’n bericht bestaat uit 2 bytes. 
De eerste byte, STATUS BYTE, specificeert het type bericht en het channelnummer. De bytewaarde hiervan is Cn[hex],waarbij n het channelnummer aangeeft.
De tweede byte wordt de DATA BYTE genoemd. Het zevende bit hiervan is altijd nul; bytewaarde is 0 t/m 127.

Running status
De MIDI-communicatie programmatuur van de Toddler werkt met het MIDIbegrip ‘RUNNING STATUS’. Dit houdt in: zolang de statusbyte in opeenvolgend MIDImessages niet verandert, is het voldoende alleen de databytes te verzenden. Daarnaast herkent de Toddler SYSTEM REAL-TIME messages, in die zin dat RUNNING STATUS blijft gehandhaafd.

De onderstaande relatietabel tussen databytewaarde en Toddler-aktie is van kracht:
 
MIDImessage   =  status byte +  data byte  --> start fade-in scene
Cn[h]
Cn[h]
Cn[h]
   ,
   ,
Cn[h]
0
1
2
,
,
99
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
'n' is het onder 'SET-UP' gekozen MIDI-channelnummer. [h] betekent hexadecimaal

Programmeren van Toddler voor MIDI-sturing
· Instellen MIDI channelnummer op de Toddler: selecteer MIDI bij SETUP-menu ‘Remote control’ en kies een MIDI-channel voor de Toddler (zie pagina 10 van handleiding Toddler).
· Programmeer de gewenste scenes
· Leg op de Toddler de relatie vast tussen de waarde van de tweede byte van de MIDI-message en de scene die moet worden in gefaded. Dit wordt gedaan bij SCENE ATTRIBUTES onder de button [assign] (zie pagina 8 van handleiding Toddler).

Voorbeeld
Op de Toddler is bijvoorbeeld ingesteld: “MIDIchannel=4” en “MIDI data= 14 fades in A03”. Op het moment dat de MASTER de bytewaarden “0C4[h]” en “0E[h]” (E[h]=14 decimaal) verstuurt, reageert de Toddler met ‘cancel gaande fade’ en fade-in scene A03